Oferta

Ośrodek Psychoterapii

Jesteśmy zespołem psychoterapeutów różnych nurtów: psychodynamicznego, Gestalt, poznawczo-behawioralnego, systemowego, część z nas – w swojej pracy – wykorzystuje elementy psychodramy, stale się rozwijamy, by móc jak najlepiej zaadresować pomoc dla Ciebie i Twoich bliskich.

Psychoterapia indywidualna dorosłych

Pierwsze spotkania (zazwyczaj 1-3), mają charakter konsultacyjny, które służą wzajemnemu poznaniu się, orientacji w trudnościach, wstępnej diagnozie, ustaleniu celów do pracy, oczekiwań. Czas trwania psychoterapii jest różny i zależy od głębokości trudności z jakimi przychodzi pacjent, zasobów pacjenta i motywacji do zmiany. Sesje odbywają się 1 raz w tygodniu.

Psychoterapia indywidualna dorosłych online

Psychoterapia online skierowana jest do osób mieszkających za granicą, z ograniczeniami ruchowymi, problemami zdrowotnymi, które nie pozwalają na pracę gabinetową. Sesje odbywają się 1 raz w tygodniu.

Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży

Pierwsze spotkania (zwyczajowo 1-3) mają charakter orientacyjny, służą wzajemnemu poznaniu się, diagnozie trudności i ustaleniu celów do pracy. Sesja pierwsza i ta związana z kontraktem psychoterapeutycznym odbywa się w obecności rodzica. Setting rodzicielski ustalany jest indywidualnie według potrzeb. Czas pracy jest różny – w zależności od zakresu zgłaszanych problemów. Sesje odbywają się 1 raz w tygodniu, lub częściej.

Psychoterapia par

Pierwsze spotkania (zazwyczaj 1-3), mają charakter konsultacyjny, służą wzajemnemu poznaniu się, orientacji problemów w parze, ustaleniu oczekiwań jakie ma para, przy ich realności – zaczynamy współpracę. Czas jest różny – w zależności od tego, z czym zgłasza się para, od jej motywacji, zasobów do zmian. Sesje odbywają się 1 raz na tydzień/ 1 raz na dwa tygodnie.

Psychoterapia grupowa

Grupy prowadzone są zarówno w formach zamkniętych (wszyscy uczestnicy zaczynają i kończą w tym samym czasie), jak i otwartych (uczestnicy mogą dochodzić w trakcie trwania grupy). Grupy mają charakter kameralny – 6-9 osób. Sesje odbywają się 4 razy w miesiącu. Nabór do grup odbywa się po wcześniejszych konsultacjach. Psychoterapia grupowa – w kwestii relacji interpersonalnych- jest bardziej intensywnym narzędziem do zmian.

  • Grupa dla dorosłych
  • Grupa dla młodych dorosłych
  • Grupa dla dzieci i młodzieży
  • Grupa dla osób uzależnionych

Warsztaty terapeutyczne

Krótki cykl spotkań, który ma na celu rozwinięcie potencjałów rozwojowych.